Loading...

CAMPUS TECNIFICACIÓ: GRUPS, COORDINACIÓ I ACTUALITAT DELS CAMPUS

En aquesta pàgina hi opdreu trobar informació referent a l'organització de les activitats de campus com poden ser: la conformació dels grups a mida que rebem inscripcions, informacions de coordinació dels grups, horaris d'activitats, etc.